October 3, 2023

Signaler

Sköna Hem

I Maj numret av Sköna Hem får vi se lampan MOBILE, som jag ritade för PHOLC, bland signalerna. lampan beskrivs som ett ‘tak smycke’ vilket stämmer så bra överens med min vision om vad lampor ska representera in en interiör. Tack SKÖNA HEM!


My News